Plusy / Mínusy

Plusy / Mínusy jako
nejrychlejší způsob
hodnocení...

Provozní podmínky webu

Pravidla používání stránek mezi provozovatelem a návštěvníkem (dále jen uživatelem) internetových stránek.

Autorská práva

Pokud zpravidla není uvedeno jinak, autorská práva samotných textů, grafiky nebo fotografií, ale i dalších materiálů uveřejněných na internetových stránkách www.plumi.cz (dále jen stránky), přísluší provozovateli stránek www.plumi.cz (dále jen provozovatel). Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích stran, které jsou na stránkách zmíněny přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity pouze k identifikaci příslušných firem, jejich výrobků nebo služeb.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel stránek nezaručuje, že všechny publikované informace jsou zcela správné, úplné nebo vždy aktuální. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu nebo jinou újmu, která by mohla vzniknout při použití takových informací. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je dále odkazováno.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel stránek nesbírá žádné osobní nebo neosobní údaje o uživatelích stránek jako jsou cookie, IP adresy apod. Na stránce, ale mohou být použity aplikace třetích stran, které některé neosobní informace mohou využívat např. k cílení a zobrazovaní reklam.

Odpovědnost uživatele

Uživatel nese plnou odpovědnost za důsledky svého chování ve spojení s užíváním stránek a souhlasí s tím, že nebude stránky používat k žádným aktivitám, které by mohly poškodit funkčnost stránek nebo byly v rozporu s platnými zákony České republiky.

Home | Archiv hodnocení | Jak hodnotíme | O projektu | Provozní podmínky

Copyright © 2012 - 2016 PluMi.cz, Všechna práva vyhrazena | Hosting zajišťují Autolepky | Webdesign a SEO © 2012 MK